Cursos dispoñíbeis

Programación por bloques e Robótica con MBlock

Creación de páxinas web con HTML, css e javascript

Recursos e traballos da materia de Promoción de Estilos de Vida Saudables

Recursos e traballos da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 4º da ESO

Recursos e traballos da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 3º da ESO

Traballos e recursos da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º da ESO